img

Kadetprogrammet byder på en intensiv uddannelse med skift mellem teori på skolebænken og praksis og i maskinrummet. Herefter ligger verden åben.

 

- En international lederuddannelse

- Teori på land (SU) - praktik til søs (løn)

 

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse på normalt 4½ år, med mange forskellige undervisningsformer, bl.a. værkstedsundervisning, laboratorieøvelser, klasseundervisning, projektarbejde, kurser i søredning og røgdykning samt træning ved hjælp af simulatorer.

Først i uddannelsen kommer man i indledende praktik, og man slutter af med bachelorpraktik og et større bachelorprojekt, som er den eksamen, der fører til ”professionsbachelor som maskinmester”. NORDEN tilbyder uddannelsesaftale og den nødvendige sejltid (Indledende praktik og/eller bachelorpraktik med start 2. halvår 2018).

I skoleperioderne på land får man SU. I perioderne til søs betaler NORDEN løn, fri kost og logi

 

Vi anbefaler, at du tager kontakt til studievejlederen for den relevante uddannelsesinstitution for yderligere information om studieforløb mv. 

 

NB! Upload af dokumenter

Når du sender din ansøgning, bedes du uploade en kopi af følgende dokumenter:

- Billede

- Pas

- Adgangsgivende eksamensbevis

- Blå bog (Hvis du har en)

- Søfartsbog (Hvis du har en)

Dampskibsselskabet NORDEN A/S, beliggende i Hellerup, er et selvstændigt, børsnoteret rederi grundlagt i 1871 og er således Danmarks ældste rederi beskæftiget med trampfart på verdensplan. Du kan finde yderligere information om os på vores hjemmeside. Begynd evt. her.