img

Kadetprogrammet byder på en intensiv uddannelse med skift mellem teori på skolebænken og praksis på broen. Herefter ligger verden åben.

 

- En international lederuddannelse

- Teori på land (SU) - praktik til søs (løn)

 

Skibsføreruddannelsen

Uddannelse til skibsfører varer 2 1/2 år. Hvis man i forvejen er sætteskipper eller juniorofficer, varer uddannelsen 1 år. Man bliver undervist i bl.a. navigation, skibsteknik, kommunikation, drifts- og sikkerhedsledelse, søret og administration.

NORDEN tilbyder uddannelsesaftale og den nødvendige sejltid.

I skoleperioderne på land får man SU. I perioderne til søs betaler NORDEN løn, fri kost og logi. 

Vi anbefaler, at du tager kontakt til studievejlederen for den relevante uddannelsesinstitution for yderligere information om studieforløb mv. 

 

NB! Upload af dokumenter

Når du sender din ansøgning, bedes du uploade en kopi af følgende dokumenter:

- Billede

- Pas

- Adgangsgivende eksamensbevis

- Blå bog (Hvis du har en)

- Søfartsbog (Hvis du har en)

Dampskibsselskabet NORDEN A/S, beliggende i Hellerup, er et selvstændigt, børsnoteret rederi grundlagt i 1871 og er således Danmarks ældste rederi beskæftiget med trampfart på verdensplan. Du kan finde yderligere information om os på vores hjemmeside. Begynd evt. her.